Dzisiaj jest czwartek, 19 stycznia 2017
Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL)

Definicja
Rekonstrukcją więzadła krzyżowego przedniego (WKP lub ACL = anterior cruciate ligament) nazywamy zastąpienie uszkodzonego więzadła nowym więzadłem, wytworzonym ze ścięgien chorego.

Opis
Celem zabiegu jest przywrócenie stabilności stawu kolanowego. Uszkodzenia tego wiązadła może spowodować dolegliwości nie tylko podczas aktywności fizycznej, ale też w życiu codziennym. Liczne badania sugerują, że niestabilność kolana prowadzi do powstania uszkodzeń chrząstki i zmian zwyrodnieniowych.

Materiałem używanym do rekonstrukcji jest ścięgno mięśnia półściegnistego i/lub smukłego, albo wiezadło rzepki. Każdy typ przeszczepu ma zalety i wady.

Rys1 Rysunek 1 – ścięgna zginaczy kolana używane do rekonstrukcji ACL

rys2 Rysunek 2 – więzadło rzepki – do rekonstrukcji pobierana jest część środkowa zaznaczna przerywaną linią

Operacja jest zwykle wykonywana artroskopowo. Chory jest typowo zniecczulony do zabiegu. Obłożenie pola operacyjnego podobne jak w artroskopii kolana. Po ocenie stawu i usunięciu strzępów „starego” czyli zerwanego ACL przystępujew się do pobrania przeszczepu. Po pobraniu przeszczepu jest on opracowany i uformowany tak aby mógł zastąpić uszkodzony ACL, czli wrosnął w kość udową i piszczelową (p. Rysunki poniżej)

Aby umieścić przeszczep na miejscu należy teraz wywiercić kanały w kości piszczelowej i udowej. Kanały te muszą zostać bardzo precyzyjnie umiejscowione – ma to kluczowe znaczenie dla biomechaniki stawu i tym samym dla końcowego rezultau leczenia.

rys3_1rys3_2
Rysunek 3 – najpierw wiercony jest kanał w kości piszczelowej, potem w udowej (czasem odwrotnie)

Zabieg kończy wprowadzenie i umocowanie przeszczepu – do tego celu używane sa rozmaite śruby, wkręty, kołki (tzw.piny) oraz inne przeszczepy. Wykonane mogą być z metalu, lub tworzyw ulegajacych z czasem wchłanianiu. Podczas operacji, zwykle wykonuje się nagranie video lub zdjęcia aby udokumentować przebieg operacji)

rys8 Rysunek 8 – umocowanie przeszczepu za pomocą 2 pinów (kość udowa) i śruby (kość piszczelowa)

Po zabiegu rozpoczyna się rahabilitacja która trwa kilka miesięcy (Patrz: REHABILITACJA PO REKONSTRUKCJI WIĘZADŁA )


Wskazania do zabiegu:
Rekonstrukcja ACL jest szczególnie wskazana w niestabilności stawu kolanowego.

Ryzyko / powikłania:

Ryzyko związane ze znieczuleniem:
* Reakcje uczuleniowe na leki
* zespoły popunkcyjne
są to powikłania rzadko stwarzające problemy, ich ewentualne leczenie jest proste i nie stwarza większych kłopotów.

Powikłania/ ryzyko związane z operacją wczesne:
* Krwawienie
* Zakażanie
* uszkodzenia nerwu lub naczynia

Powikłania / ryzyko związane z operacją późne:
* Sztywność kolana
* Bóle w kolanie
* Zaniki mięśni
* Nawrót niestabilności (brak wrośnięcia przeszczepu w kość)

WYNIKI
Rekonstrukcja ACL jest zwykle bardzo bezpieczną operacją w ponad 90% przypadków. Większość pacjentów będzie mieć stabilne kolano, które pozwoli im wrócić do rekreacyjnego sportu, lub codziennego życia. Zawodowi sportowcy wymagają przede wszystkim intensywnej rehabilitacji i stanowią większe wyzwanie dla zespołu leczącego.